utelämnat tecken
Tecknen + (plus) och · (gånger) utelämnas i vissa sammanhang.

Ex: 5x som är 5·x.

Ex: 3(a + 2) som är 3·(x + 2). Däremot skriver man helst (x + 2)·3.

Ex: (a + b)(a – b) som är (a + b)·(a – b).

Ex: som är . Se gärna tal i blandad form. Obs! ska noga skiljas från .Åter