Olle Vejde, Minilagbok för nya svenskar

Utgåva 3, år 2015, 176 sidor. Uppdaterad i början av 2017.

150 kr plus frakt och moms.

Om du gratis vill läsa sidorna 1-40 av bokens 176 sidor, klicka här.


Innehåll
Ny i Sverige!
    Ett nytt land, ett nytt språk, ett nytt sätt att leva. Till det nya hör också lagarna. Lite annorlunda än de du mött i ditt tidigare hemland.
    Vad du får i den här boken är en resa bland svenska lagar. Det är regler som rör vardagen. Vad som gäller för skola, arbete, bostad, när man gifter sig, får barn, blir äldre.
Hitta information
   Myndigheterna – dina
       hjälpare   
   Viktiga myndigheter
   Försäkringskassan
   Vårdguiden 1177
   Juridisk hjälp
  
Bli två och separera
   Gifta sig på svenska
   Makars namn
   Giftorätt Giftorättsgods
      Enskild egendom
   Äktenskapsförord
   Skiljas i Sverige
   Bodelning efter skilsmässa
   Sambor och sambolagen
   Abort
   Kvinnojourer
   Besöksförbud

Barn och föräldrar
   Havandeskapspenning
   Barns namn i svensk lag
   Faderskap
   Vårdnad och vård
   Barnbidrag
   Föräldrapenning
   Tillfällig föräldrapenning
   Föräldraledighet  
   Underhållsbidrag till barn
   Underhållsstöd till barn
   Barn och umgänge
   Om barn behandlas illa

Bostaden
   Hyreslägenhet
   Bostadsrättslägenhet
   Lån till hemutrustning
  

Skola och utbildning
   En skiss och en karta
   Förskoleverksamhet
   Förskoleklass
   Skolbarnsomsorg
   Ungdomsskolan
   Högskola/Universitet
   Vuxenutbildning
  
Anställning och arbete
   Anställning
   Sluta en anställning
   Sjuklön och sjukpenning
   Skadad i arbetet
   Arbetslöshetsförsäkringen
   Semester

Sjukvård och tandvård
   Sluten och öppen sjukvård
   Patientavgifter
   Mediciner
   Missnöjd med vården
   Närståendepenning
   Tandvård

Socialtjänsten
   Huvuduppgifter
   Socialbidrag

Lån och skulder
   Låna dyrt
   Dina skulder är dina
  

  
 


Handla varor och tjänster

   Avtal
   Fyra viktiga lagar
   Öppet köp  Bytesrätt
   "I befintligt skick"
   Vad får en reparation kosta?
   Köpa en dyr vara privat
   Handla på distans
   Reklamera
   Spara kvitton
  
När man blir äldre
   Bostadstillägg
   Särskilt boende
   Hemtjänst
   Färdtjänst 
   Din framtida pension
   Redan pensionär
   Äldreförsörjningsstöd

När en anhörig dör
   En anhörig dör
   Bouppteckning
   Dödsbo och kvarlåtenskap
   Vem ärver om testamente inte
      finns?
   Två basbeloppsregler  
   Testamente
   Arvskifte

Mera
   Svenskt medborgarskap
   Rösträtt  
   Diskriminering
   Domstolar
   Överklaga beslut
   Allemansrätten
  
Register