Olle Vejde–Lisa Sandberg–Gärd Ojon, Minilagbok för sambor.

Boken är 48 sidor i A5-format. Uppdaterad jan 2017.

70 kr plus frakt och moms.


Innehåll
En bok för dig som vill veta mer om sambolivets rättigheter och skyldigheter. Den ger huvudreglerna i den nya Sambolag som gäller från den 1 juli 2003. Reglerna förtydligas i verklighetsnära exempel. Om du gratis vill ladda ner de första 12 sidorna klickar du här.

Tio förmätna råd till sambor
När är två personer sambor?
Tre lagar
Gemensamt: Bostad Bohag
Sambors egendom
Upphävandeavtal
Egendom via gåva eller testamente
Underhållsskyldig?
Rådighetsinskränkningar
Ansvar för skulder
Skriv testamente!
När upphör ett samboförhållande?
Allmänt om bodelning
Att avstå från bodelning
Mer om bodelning
    Jämkning
    Redovisning
    Skuldtäckning
    Lottläggning
    Basbeloppsregeln
    Att överta bostad
    Ett enkelt bodelningsavtal
Liten juridisk tablå: makar – sambor

Några nättips
Sambolagen i fulltext
Register

 

Omdöme
Ett häfte som översiktligt och personligt behandlar juridiken kring samboförhållandet. Det personliga består i ett enkelt och sakligt språk samt något så ovanligt som dikter. Sambor får här konkreta och bra råd innan de flyttar ihop och vad de ska tänka på under förhållandet och när det upphör. (Nätsidan www.famratt.com)