Olle Vejde, Minilagbok för seniorer

Utgåva 3, år 2020. 196 sidor. Uppdaterad med 2020 års uppgifter.

Pris 165 kr plus frakt och moms

Här kan du läsa de 26 första sidorna.

Innehåll
Minilagbok för seniorer tar upp det viktigaste som framför allt gäller pensioner, bostad, hemtjänst, färdtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, att överklaga beslut, gåvor till barn, äktenskapsförord, giftorättsgods, enskild egendom, bodelning, sambolagen, bouppteckning, testamente och arv. Boken gör dessutom läsaren förtrogen med viktiga delar av det fackspråk man behöver känna till för att kunna tala med en jurist. I boken finns också tips om information på Internet och förslag till ett studiecirkelprogram.

Myndigheterna -- dina tjänare
Sex viktiga kontakter
Pensionens tre delar
Ålderspension: Födda före 1938
Ålderspension: Födda 1938–1953
Ålderspension: Nya systemet
Efterlevandepension
Broms och gas
Äldreförsörjningsstöd
Allmänna handlingar
Juridisk hjälp
God man och förvaltare
Äldre i socialtjänsten
Socialtjänsten: Bistånd
Socialtjänsten: Hemtjänst
Socialtjänsten: Avgifter
Socialtjänsten: Anhörighjälp
Bostaden
Färdtjänst Parkering
Personliga hjälpmedel
Funktionsnedsättning
Överklaga beslut
Hälso- och sjukvård
Kommunal hemsjukvård
Remiss
Avgifter i vården
Du är försäkrad
Sjukvård utomlands
Dina mediciner
Din journal
Rätten till en värdig död
Tandvård
Missnöjd med vården
Fullmakt
Umgängesrätt med barnbarn
Fast och lös egendom
Gåvor
Gemensam bostad Gemensamt bohag
Giftorätt Giftorättsgods Enskild egendom
Samäganderätt
Äktenskapsförord
Bodelning under äktenskapet
Att skiljas
Bodelning vid skilsmässa
Sambolagen
Registrerat partnerskap
Makars och sambors skulder
När en anhörig dör
Från boutredning till arvskifte
Boutredning och bouppteckning
Arvsskatt
Bodelning efter makes död
Arvingarna
Testamente
Basbeloppsregeln för efterlevande make
Arvskifte
Förslag till program för studiecirkel
Information på nätet
Basbelopp
Adresser telefonnummer
Register


Omdömen
"En bok som denna borde vara en obligatorisk gåva till alla som går in i pensionsåldern. Vilken trygghet att få veta vad som gäller och att få denna kunskap förmedlad pedagogiskt och med hjälp av konkreta exempel!"
(Social Debatt)

"Det är lätt att helhjärtat rekommendera boken som en utomordentlig vägvisare i den paragrafdjungel vi inte kommer ifrån att ge oss in i och som vi så lätt går vilse i." (Bertil Bagger-Sjöbäck, PRO-Pensionären)