Olle Vejde, MiniMatte. All matematik du behöver i livet, nästan!

Utgåva 9, år 2014, 120 sidor. Viss uppdatering har gjort till början av 2017.

120 kr plus frakt och moms.


Innehåll
Siffror och tal
   Att leka med tal

   De fyra räknesätten
   Siffror och tal
  
Heltal
   Bråk
   Tal i decimalform

   Stora och små tal
   Räkna i huvudet
   Avrundning
   Överslagsräkning
   Miniräknaren, din vän!
Procenträkning
   Procent är hundradekar
   Hur stor är delen?
   Hur många procent?
   Procentuell förändring
Situationer
   Rabatt
   Ränta på lån
   Dyra lån
   Skatt kapitalinkomst
   Moms
   Inkomstdeklarationen
   Semesterdagar
   Sjuklön från arbetsgivaren
   Sjukpenning för anställd
   Högkostnadsskydd
      Mediciner
      Patientavgifter
   Tandvård
   Maxtaxa dagisavgift
   Avgift hemtjänst
   Bostadsstöd
   Din framtida pension
   Nytt år – ny pension? Stämmer den?
   Hur barn ärver föräldrar
   Mandatfördelning kommunalval
   Penningvärde  Reallön
   Jämförpriser
   Proportionalitet/Reguladetri
   Väg  Tid  Hastighet
   Area  Volym
   Cirkeln
   Höjden av ett träd
   Längdskala och kartan
   Medelvärde  Median  Typvärde
   Diagram som förskönar
  Tabeller

Svar och lösningar
Två basbelopp
Register