Olle Vejde, Dina rättigheter som patient

Utgåva 3 år 2016, 126 sidor. Boken uppdateras kontinuerligt.

120 kr plus frakt och moms. Vid insättning i förväg till Olle Vejde, bankgirokonto 5545-4037: 150 kr inklusive frakt och moms.

Vill du läsa de första 30 sidorna håller du ner Ctrl och klickar på här och sedan på OK. Läsvänligare kan det bli att gå till ollevejde.se/patientratt1-30.pdf.

 

Innehåll
Boken vill beskriva de rättigheter man har som patient inom hälso- och sjukvården, både den allmänna och den privata. Boken diskuterar också de svagheter som finns i systemen och vart man kan vända sig om man är missnöjd med den vård man får. Rikliga hänvisningar till vidare information ges, främst till uppgifter på nätet.

Hippokrates
Läkarförbundets etiska regler
För hundra år sedan
Två viktiga lagar
Vems ansvar?
Att läsa om din sjukdom
Smittskyddslagen
Psykiatrisk tvångsvård
Tvång i demensvården
Patientföreningar
Några termer
Att hitta vård
Fritt vårdval
Fast läkarkontakt
Vårdgaranti
Telefonrådgivning
Egenvårdsguiden
Hos doktorn
Läkarintyg vid sjukskrivning
Remiss
Tjänsten Mina vårdkontakter
Avgifter
Asylsökande  Papperslösa
Tolkhjälp
Barn som patienter
Kvinnor som patienter
Äldre som patienter
Personliga hjälpmedel
Vid svårt rörelsehinder
Högkostnadsskydd patientavgifter
Tandvård
Apoteken
Receptet
Veta mer om dina mediciner
Högkostnadsskydd mediciner
Rätten till intyg
Sjuklön Sjukpenning
Habilitering
Rehabilitering
Reseersättning sjukresa
Missnöjd med vården
Du är försäkrad
Sekretess och tystnadsplikt
Din journal
Socialstyrelsens hälsodataregister
Patientsäkerhet
Lex Maria
Lex Sarah
Akutvård utomlands
Planerad sjukvård utomlands
Planerad tandvård utomlands
Organdonation
Palliativ vård
Rätten till en värdig död

Bilagor
    Hippokrates läkared
    Andra viktiga lagar
    Landstingen
    Adresser

Register