Olle Vejde, Seniorekonomi

Utgåva 2, år 2016, 174 sidor. Om du vill kan du läsa de första 36 sidorna genom att klicka här.


Innehåll
Boken försöker ge en översikt över de ekonomiska frågor som en senior kan möta. Den är uppdelad på nio huvudavsnitt; för detaljer, se nedan.

    Pensioner                            Tandvård                           Spara och låna
    Kommun Socialtjänst           Boende                              Spara i värdepapper
    Hälso- och sjukvård             Hushållets ekonomi          Familjerätt

Viktiga kontakter  Lite juridik
   Viktiga kontakter
   Juridisk hjälp
   Överklaga myndighetsbeslut

Pensioner
   Två hemsidor
   Första allmänna pensionssystemet
   Allmän pension: Födda före 1938
   Allmän pension: Födda 1938–1953
   Allmän pension: Födda efter 1953
   Födda efter 1953: Inkomstpensionen
   Födda efter 1953: Premiepensionen
   Födda efter 1937: Garantipensionen
   Efterlevandepensioner
   Bromsen
   Äldreförsörjningsstöd
   Bo utomlands
   Tjänstepension
Kommun Socialtjänst
   Från fattigvård till socialtjänst
   Rätten till bistånd
   Avgiftsutrymme Förbehållsbelopp Maxtaxa hemtjänst
   Skälig levnadsnivå
   Färdtjänst Mobilitetsstöd

Hälso- och sjukvård
   Tre hemsidor
   För 100 år sen
   Högkostnadsskydd patientavgifter
   Högkostnadsskydd mediciner
   Sjukresor
   Personliga hjälpmedel
   Du är försäkrad
   Din journal
    Missnöjd med vården
    Akut vård utomlands
   Planerad sjukvård utomlands
   Sjukpenning

Tandvård
   Tandvård då och nu
   Referenspriser
   Standardsituationen
   Särskilt tandvårdsstöd
   Vissa speciella grupper
   Särskilda tandvårdsbehov

Boende
   Två hemsidor
   Bostadsanpassning
   Bostadsbidrag
   Bostadstillägg: Principen
   Bostadstillägg: Ett räkneexempel
   Särskilt boende Seniorboende
   Delat ägande hus/bostadsrätt?
   Hemtjänst  RUT-avdrag

Hushållets ekonomi
   Två hemsidor
   Budget
   Fyra viktiga lagar
   Hushållets el
   Telefoni TV Internet
   Avtal – mer än du kanske tror
   Öppet köp Bytesrätt
   Handla på nätet
   "I befintligt skick"
   Spara kvitton
   Fel på vara från näringsidkare
   Reklamera
   Vad får en reparation kosta?
   Anlita en hantverkare
   Ta tvisten till Tingsrätten
   Sen betalning
   Utmätning
   Skuldsanering
    Försäkringar
    Skatt lön pension

Spara och låna
   Hemsidan Konsumentverket
   Spara på kort och lång sikt
   Några vanliga låneformer
   En allmän lånekalkyl
   Boräntor
   Bolånekalkyl
   SMS-lån
   Effektiv ränta
   Seniorlån

Spara i värdepapper
   Några allmänna synpunkter
   Historisk tillväxt
   Avgifter
   Egen hantering
   Kapitalförsäkring  Investeringssparkonto

Något lite familjerätt
   Hemsidan Lagen.nu
   Gemensam bostad Gemensamt bohag
   Giftorättsgods Enskild egendom
   Äktenskapsförord
   Bodelning under äktenskapet
   Bodelning vid skilsmässa
   Förfoganderätt Äganderätt
   Förskott på arv: Bröstarvingar
   Basbeloppsregeln: Makar
   12:2-regeln
   Fritidshuset som försvann
   "Samborätt" och Samboegendom
   Samboavtal
   Bodelning av samboegendom
   Vid en sambos död
   Sambors bostad
   Hur barn ärver föräldrar
   Testamente
   Gåvor

Bilagor
  
Nätadresser
   Landsting  Regioner