absolutbelopp
Tal som räknas som positivt oberoende av vilket tecken (+ eller –) det har. De lodräta tecknen i exemplen nedan kallas absolutbeloppstecken.

Ex: Absolutbeloppet av –0,5 är 0,5; det skrivs |–0,5|.

Ex: Absolutbeloppet av +8 är 8; det skrivs |+8|.

Åter