aggregering [aggrege´ring, hårt g]
I statistik, det att uppgifter från flera individer, grupper eller tidsperioder slås samman, ofta i syfte att öka överskådligheten. Resultatet kan kallas aggregat eller aggregerade data. Orden aggregering, aggregat och aggregerad kommer samtliga av två latinska ord som betyder till och hjord.

Ex: För ett visst år finns uppgifter om lönerna för män i olika yrken. Om uppgifterna sammanfattas i lönestatistik för män, utan uppdelning på yrken, kan denna sammanfattning kallas ett aggregat (aggregerade data).

En aggregering är inte alltid oproblematisk.

Utförligare och med exempel och figurer i Ordbok i statistik.

Åter