axiom [aksiå´m]
Påstående som anses så självklart att det inte behöver bevisas. Mera formellt, grundsats som är utgångspunkt för bevis av andra satser. Ordet axiom kommer av ett grekiskt ord som betyder värdering, åsikt.

Ex: Påståendet ”Det finns exakt en linje som går genom två punkter”.

Åter