bakgrundsvariabel
Variabel som bidrar till att ge en allmän bild av de (vanligen) personer som en undersökning gäller.

Ex: Ålder. – Hushållsstorlek. – Civilstånd. – Utbildning. – Yrke. – Inkomst.

Åter