basår
Vid indexberäkning, det år, ofta kallat år 0 (noll), som man jämför övriga år med. Indextalet för själva basåret, bastalet, sätts vanligen till 100.

Ex: Nuvarande konsumentprisindex, KPI, har basåret 1980 med bastalet 100.

Åter