dikotom, dikotomi, dikotomisera [dikotå´m; dikotåmi´; dikotåmise´ra]
Samtliga ord av ett grekiskt ord som betyder skära i två delar. Dikotom kan översättas med tudelad, dikotomi med tudelning och dikotomisera med tudela.

Åter