fel av typ II [typ två]
Vid statistisk hypotesprövning, det fel som innebär att man inte förkastar nollhypotesen om den är falsk. Risken för detta fel brukar betecknas med b (beta). Jämför fel av typ I (fel av typ ett).

Utförligare i Ordbok i statistik

Åter