filterfråga
Fråga i ett formulär som syftar till att sortera bort de personer som är osäkra i sin inställning till det ämne frågan gäller. Ordet filter kommer av ett latinskt ord som betyder silduk.

Ex: I en enkät vill man bl.a. med några frågor mäta inställningen till en avveckling av kärnkraften. Före dessa frågor läggs filterfrågan ”Har du någon åsikt om avvecklingen av kärnkraften i Sverige?”. Den som svarar nej på denna fråga uppmanas hoppa över de ytterligare frågor som gäller en kärnkraftsavveckling.

Åter