f-koefficient [fi]
Ett av de sambandsmått som finns för sambandet mellan två variabler när det statistiska materialet redovisas i en fyrfältstabell (2´2-tabell). Koefficienten kan anta värden mellan –1 och +1. Anm: Symbolen f (fi) är en grekisk bokstav.

Utförligare och med exempel i Ordbok i statistik.

Åter