indexreglering
Det att man låter värdet på en (vanligen) ekonomisk variabel styras av värdet på en annan variabel, i regel ett prisindex.

Ex: Storleken av underhåll förändras vanligen i takt med att priserna i samhället förändras. Oftast sker detta med hjälp av KPI, konsumentprisindex. Underhållet sägs då vara indexreglerat.
    I några sammanhang föredrar man ordet indexering, med – som det förefaller – samma innebörd som indexreglering.

Ex: Om vissa pensioner brukar man säga att de är prisindexerade; de följer prisindexet KPI (via prisbasbeloppet).

Åter