kurtosis
En egenskap som har att göra med hur flat eller toppig en fördelning är. Alternativt används ordet excess. För kurtosis finns ett mått som dock sällan används och därför förbigås.

Åter