linjediagram
Diagram som används för att beskriva en eller flera tidsserier. Kurvan bildas genom att värdena sammanbinds med sträckor.

Ex: Diagrammet nedan visar försäljning i Mkr av varan V, åren 1–7. De punkter som finns i diagrammet visas normalt inte. Här är de med av pedagogiska skäl.

Utförligare och med fler figurer i Ordbok i statistik.

Åter