massignifikans
Det fenomen som innebär att det vid signifikansprövning av många hypoteser på en given signifikansnivå finns en betydande risk för att man felaktigt förkastar en eller flera sanna nollhypoteser. Denna risk finns även om signifikansnivån i den enskilda prövningen är låg, t.ex. 1 procent (nivån 0,01).
    Sedan statistikprogram för dator tillkommit har det blivit möjligt att utan större besvär göra ett stort antal prövningar. Problemet med massignifikans har därmed blivit mer aktuellt än tidigare.

Ex: För en grupp personer med en viss sjukdom studerar en forskare värden på 60 olika kroppsämnen. Han har lika många nollhypoteser, som alla innebär ingen avvikelse från vad som gäller för en jämförbar grupp utan sjukdomen. I några fall redovisar statistikprogrammet signifikanta resultat. Full av entusiasm publicerar han dem som sensationella upptäckter. Det är bara det att vid så många prövningar bör man rent statistiskt räkna med att slumpen kan ge ett par, tre signifikanta resultat – även om samtliga nollhypoteser är sanna!

Åter