närmevärde
Ungefärligt (approximativt) värde.

Åter