operationalisera
Förenklat, att omforma begrepp till mätbara variabler. Av ett latinskt ord som betyder arbeta.

Åter