outlier [au´tlajö]
Engelskt ord som bl.a. betyder person som bor på annan ort och uteliggare. Ordet används ibland i svenskan i stället för extremvärde; en förekommande försvenskning är uteliggare.

Se vidare under ordet lådagram i Ordbok i statistik.

Åter