plottning
Att plotta är att markera data som punkter i ett diagram. Av engelskans plot [plått], markera, pricka in.

Åter