primärdata
Sådana inte tidigare existerande data som en undersökning gett. Ett annat ord är primärmaterial. Ordet primär kommer av ett latinskt ord som betyder först.

Ex: De data en forskare genom intervjuer samlar om hur det gått för ett antal barn som av samhället placerats i familjehem (tidigare kallade fosterhem).

Jämför med sekundärdata som är existerande data som används i ett annat sammanhang än det där data först anskaffades. Ordet sekundär kommer av ett latinskt ord som betyder den andre.

Åter