punktdiagram
Vanligen, diagram som illustrerar samband mellan två variabler och där paren av observationer presenteras som punkter i ett koordinatsystem. Andra ord är spridningsdiagram och plottdiagram (av det engelska ordet plot, markera, pricka in).

Utförligare med exempel och figur i Ordbok i statistik.

Åter