run [rann]
Följd av observationer av samma slag som föregås av eller följs av annat slag av observationer eller av ingen observation alls. Av ett engelskt ord som betyder springa. På svenska säger man vanligen en run, flera run, men också försvenskningarna likaföljd och löpning förekommer. Anm: Också en enda observation kan, som framgår av exemplet nedan, vara en run, en likaföljd, en löpning.

Ex: Antag att ett mynt kastas (singlas) tio gånger och att man för varje kast noterar om Kr(ona) eller Kl(ave) förekommer.
 
  Kr Kr Kl Kr Kl Kl Kl Kl Kl Kr  
  run run run run run  

Med hjälp av antalet run kan man signifikanspröva hypotesen att den process (myntkastandet i exemplet) som gett upphov till observationerna kan anses vara slumpmässig. Tillvägagångssättet, som förbigås, kallas run-test, ibland likaföljdstest eller löpningstest.

Åter