stam-blad-diagram
Ett mellanting mellan frekvenstabell och histogram. Det har histogrammets överskådlighet plus den information om enskilda observationer som går förlorad i histogrammets rektanglar. Diagramtypen ”uppfanns” på 1950-talet av amerikanen John Tukey [tjo´ki].

Ex: Antag följande material.

97   110   105   96   109   95  108   117   107   110   82   99

Varje observation delas i två delar:

 • Bladet, som här består av entalssiffran, och
 • Stammen, som består av övriga siffror.

  Talet 97 t.ex. ger stamdelen 9 och bladet 7, talet 110 stamdelen 11 och bladet 0 och så vidare. Materialet ovan ger uppställningen till vänster nedan.
   
    8 2 8 2  
    9 7  6  5  9 9 5  6  7  9  
    10 5  9  8  7 10 5  7  8  9  
    11 0  7  0 11 0  0  7  

  Man bör för varje rad ordna bladen efter storlek. Se uppställningen till höger ovan.

  Utförligare i Ordbok i statistik.

  Åter