tailoring
Engelskt ord för åtgärder som en intervjuare vidtar för att anpassa sig till en intervjuad, t.ex. i valet av kläder, sättet att tala osv. Det engelska ordet betyder skrädderi; skräddararbete. Jämför med intervjuareffekt, som har att göra med den intervjuades anpassning till intervjuaren.

Åter