testvariabel
Variabel vars observerade värde används för att vid statistisk hypotesprövning bedöma om resultatet ska antas strida mot nollhypotesen eller inte. I allmänhet väljer man en testvariabel för vilken en lämplig tabell finns. Andra ord är testfunktion och teststorhet.

Utförligare i Ordbok i statistik.

Åter