variationsbredd
Skillnaden mellan det största och det minsta variabelvärde som förekommer. För ett statistiskt material kan man alternativt säga: skillnaden mellan den största och den minsta observationen. Ett annat ord är variationsvidd. Som symbol används ibland R, den första bokstaven i det engelska ordet range, räckvidd, område.

Ex: För materialet

8    3    8    0    9    –3

är variationsbredden

9 – (–3) = 9 + 3 = 12.

Åter