volymdiagram
Diagram som består av en eller flera tredimensionella figurer. En figur är tredimensionell (har tre dimensioner) om den har längd, bredd och djup (höjd).

Ex: Diagrammet visar med hjälp av två rätblock (med samma basområde) antalet sålda konservburkar vid två tidpunkter. År 2 är antalet dubbelt så stort som det var år 1, en relation som avspeglas i de två rätblockens volymer.

Utförligare och med ytterligare figurer i Ordbok i statistik.

Åter