Olle Vejde–Eva Leander, Ordbok i statistik

Upplaga 2, år 2005, 352 sidor.

 150 kr plus frakt och moms.


Innehåll
Med sina ca 1300 uppslagsord från abskissa till övre kvartil är boken en given källa för den som behöver orientera sig i den statistiska språkdjungeln. Den är också ett utmärkt komplement till den vanliga statistikboken.

Boken är svaret för den som vill

  • ha en klar och oftast exemplifierad definition av olika begrepp
  • slå upp formler och beräkningssätt för vanliga statistiska mått
  • se ett antal diagramtyper beskrivna och deras användning motiverad
  • snabbt få en översikt över och genomgång av viktiga sannolikhetsfördelningar, som normalfördelningen, t-fördelningen, binomialfördelningen m.fl.
  • läsa längre exemplifierade orienteringar om bl.a. fel och felkällor, estimation, hypotesprövning, index, korrelation, regression och variansanalys

Omdömen:
"Man bör varmt välkomna den nyutgivna statistiska ordboken." (Adam Taube, professor, institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet)

"Texten är mycket tydlig och lättillgänglig. . . Mycket bra är att inlånade ord använda som facktermer ges översättningar till svenska. Bilderna är välvalda diagram av olika slag. Typsnitt och layout bidrar till lättillgängligheten liksom några historiska notiser." (Bibliotekstjänst)

"I min roll som metodstatistiker och chef för kommunens Statistik- och Utred-ningskontor i Linköping fyller Ordbok i statistik ett viktigt behov. Ordboken hjälper mig och mina medarbetare till snabb uppdatering i den omfattande metod- och begreppsapparat som statistiken representerar. . ." (Roland Schütz)

"Jag låg och läste i min nyköpta ordlista i statistik halva natten i går och är mer och mer imponerad. Allt finns verkligen med, och dessutom beskrivet på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt." (Läsare)