Olle Vejde, Nyfiken på: Variansanalysens grunder

Upplaga 1, år 2004, 88 sidor i A5-format.

70 kr plus frakt och moms.

 

Innehåll
Variansanalys eller, som det numera oftast heter, ANOVA (ANalysis Of VAriance) är en metod för att undersöka vilken effekt en eller flera faktorer kan anses ha för utfallet av en viss företeelse. Metoden används på ett mycket stort antal olika områden.

Boken ger en långsam och grundlig genomgång av basbegreppen och är närmast avsedd för dem som inte har matematik högt uppe på sin intresselista. Boken visar både hur man kan räkna manuellt och hur man använder Excel  och de specialiserade statistikprogrammen Minitab, SPSS och JMP.  Huvudperson i boken är tomatodlaren Elsa som experimenterar med olika sätt att behandla plantorna – i syfte att nå goda skördar.

Vi lägger en grund
  
Vad kan vi hoppas uppnå?  6
   Allmänt om variansanalys  7
   Grundläggande ordförråd  11
   Förutsättningar  15

Envägs variansanalys
  
Princip Beteckningar  18
   Manuell beräkning  21
   Excel  33
   Minitab  38
   SPSS  42
   JMP  46

Tvåvägs variansanalys
Princip Beteckningar  52
Manuell beräkning  55
Excel  62
Minitab  65
SPSS  69
JMP  72
Interaktion  75

Svar och lösningar  82
Tabell F-fördelning  86 
Register  88