addition
Ett av de fyra räknesätten. De tal eller andra uttryck som ska adderas kallas termer och resultatet summa. Tecknet + (plus) kallas plustecken eller additionstecken. Ordet addition kommer av ett latinskt ord som betyder tillägga.

Ex: I additionen

6 + 2 = 8

är 6 och 2 termer och 8 summan.

Man läser ”sex plus två är (lika med) åtta” eller ”sex adderat med två är (lika med) åtta”. Vardagligt säger man ofta ”sex och två är åtta”.

Åter