term
Tal eller andra uttryck som ska adderas (läggas ihop) eller subtraheras (dras ifrån).

Ex: 5 + 8 – 3 har tre termer.

Ex: a2b + c (a två b plus c) har två termer. Termen a2b ska tolkas som a·a·b.

Vid multiplikation talar man i stället om faktorer och vid division om täljare och nämnare.

Åter