additionstecken
Annat ord för plustecknet + (plus). Tecknet började användas i matematiken på 1400-talet, men i Sverige först omkring år 1600. Se också addition.

Åter