andra axel
Annat ord för y-axel. Se koordinatsystem.

Åter