andra koordinat
Annat ord för y-koordinat, dvs. ett tal som svarar mot en punkt på y-axeln.  Ett äldre ord är ordinata. Motsvarande äldre ord för x-koordinat är abskissa. Se vidare koordinatsystem.

Åter