ändringsfaktor
Uttryck som beskriver förändringstakten under en viss period, oftast ett år. Se vidare förändringsfaktor, där också exempel finns. Också uttrycket tillväxtfaktor förekommer. Detta anses dock mindre lämpligt eftersom det språkligt syftar bara på ökning.

Åter