förändringsfaktor
Faktor som anger procentuell förändring (minskning eller ökning). I stället för förändringsfaktor används ibland ordet tillväxtfaktor, ibland ordet ändringsfaktor. Ordet tillväxtfaktor anses vara ett mindre bra val eftersom det språkligt syftar bara på ökning.

Ex: 1 000 kr sätts in på banken; räntesatsen är 4 procent. Efter ett år är beloppet

1 000 kr + 40 kr = 1 040 kr, eller i procent:
100 % + 4 % = 104 %

104 procent är 104 hundradelar = 104/100 = 1,04, som är förändringsfaktorn.

Ex: Befolkningen i en avfolkningsbygd är 50 000, men den minskar varje år med 2 procent. Förändringsfaktorn är

100 % – 2 % = 98 % = 0,98

Befolkningen efter 1 år: 50 000·0,98 = 49 000
Befolkningen efter 2 år: 50 000·0,98·0,98 = 48 020
Befolkningen efter 3 år: 50 000·0,98·0,98·0,98 » 47 060
Och så vidare.

Allmänt: Resonemanget kan sammanfattas i formeln

det nya talet = det ursprungliga talet·förändringsfaktornn

där

förändringsfaktornn

läses ”förändringsfaktorn upphöjd till n” och n är det antal gånger faktorn ska ingå i multiplikationen.

Ex: År 1600 sätter en anmoder till dig in 2 kr på banken. Räntesatsen är då och i fortsättningen 5 procent; förändringsfaktorn är alltså 1,05. Beloppet växer med ränta på ränta och tas ut först 400 år senare, år 2000. Beloppet är då, visar miniräknaren,

2·1,05400 » 598 miljoner kr

Grattis!

Åter