area
Storleken av ett område (förr, en yta). Ordet kommer av ett latinskt ord som betyder öppen plats.

Ex: Golvet har arean 8 kvadratmeter. I den gamla skolmatematiken sade man ytan 8 kvadratmeter.

Åter