yta
Sammanhängande punktmängd som har de två dimensionerna längd och bredd. Ytan kan var plan eller buktig samt begränsad eller obegränsad. Se också geometriska grundbegrepp.

Ex: Ett golv har en yta som är plan men begränsad. – Ett klot har en yta som är buktig men begränsad.

Åter