areaenhet
Enhet som används när man mäter hur stort ett område (förr, en yta) är.

Ex: 1 m2 (en kvadratmeter).

Ex: 1 tunnland, äldre men fortfarande använd enhet för åkerjord. Ca 5 000 m2
.
Åter