aritmetik
Läran om hur man räknar med tal. Ordet kommer av ett grekiskt ord som betyder räknekonst. Ibland kallas aritmetik den del av matematiken som behandlar de fyra räknesätten. Jämför med algebra, som är räkning med bokstäver.

Åter