algebra [al´jebra, al´gebra]
Räkning med bokstäver. Ordet kommer av ett arabiskt ord, al-jabr, som egentligen betyder ekvationslösning.
   I algebran kan man beteckna tal med bokstäver och räkna med bokstäverna på samma sätt som när man räknar med tal. De vanliga räkneregler som gäller för tal gäller också för bokstäverna. Jämför med aritmetik, som är räkning med tal.
 
Ex: 5a + a = 6a   5a (fem a) ska tolkas som 5·a och a som 1·a.  
Ex: 2b – 6b = –4b
Ex: 2b·4c = 8bc 8bc (åtta b c) ska tolkas som 8·b·c.  
Ex:   förkortas med b.  

Se vidare polynom.

Åter