aritmetiskt medelvärde
Längre uttryck för det vanliga medelvärdet.

Åter