medelvärde
Tre olika medelvärden är aritmetiskt medelvärde, geometriskt medelvärde och harmoniskt medelvärde. Här behandlas det vanligaste av de tre, aritmetiskt medelvärde, oftast kallat bara medelvärde. Utförlig information om olika medelvärden finns på http://home.swipnet.se/ollevejde/statistikord.
    Medelvärdet är summan av samtliga observationer i ett statistiskt material delad med antalet observationer. Ett äldre ord är medeltal.

Ex: Under en julivecka avläser man följande temperaturer kl. 12 på dagen:

24, 26, 25, 30, 32, 23 och 22.

Man får

Medelvärdet är alltså 26. Vanliga beteckningar är (x streck), M och m (grekisk bokstav som läses ”my”). Formeln skrivs oftast

där S (den grekiska bokstaven ”stora sigma”) används som summatecken och n är antalet observationer. Man läser ”x streck är lika med summa(n av) x genom n”.

Åter