associativa lagen
Räkneregler för addition och multiplikation som säger att (a + b) + c = a + (b + c) = = a + b + c och att (a·b)·c = a·(b·c) = a·b·c. Ordet associativ kommer av ett latinskt ord som betyder förena. Jämför med kommutativa lagen.

Ex: (5 + 3) + 1 = 5 + (3 + 1) = 5 + 3 + 1

Ex: (9·3)·2 = 9·(3·2) = 9·3·2

Motsvarande gäller inte för subtraktion (minskning) och division.

Ex: (5 – 3) – 1 ¹ 5 – (3 – 1), dvs. (5 – 3) – 1 = 2 – 1 = 1, medan 5 – (3 – 1) = 5 – 2 = = 3. Tecknet ¹ betyder ”är inte lika med”, ”är skilt från”.

Ex: (9/3)/2 ¹ 9/(3/2), dvs. (9/3)/2 = 3/2 = 1,5, medan 9/(3/2) = 9/1,5 = 6.

Åter