kommutativa lagen
Räknelag som säger att termerna (vid addition) och faktorerna (vid multiplikation) kan kastas om utan att resultatet förändras. Ordet kommutativ kommer av ett latinskt ord som betyder byta ut. Jämför med associativa lagen.

Ex: 5 + 7 = 7 + 5 respektive 4·8 = 8·4.

En motsvarande räknelag finns däremot inte för subtraktion (minskning) och division.

Ex: 2 – 9 ¹ 9 – 2 respektive 7/3 ¹ 3/7. Anm: Tecknet ¹ betyder ”är inte lika med”.

Åter